Kwaliteit

Het onderwijs op de scholen van SKOD voldoet qua inhoud aan hetgeen de wet primair onderwijs voorschrijft. Elke school heeft daarnaast de autonomie en een grote eigen verantwoordelijkheid om zelf inhoudelijke onderwijskundige keuzes te maken. De kwaliteit van het primair onderwijsproces - de leerkracht die voor de klas staat - bepaalt daarbij in hoge mate de kwaliteit van het totaal aangeboden onderwijs op de scholen.

De stichting zet zich in om de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen op diverse manieren actief te bewaken en te behartigen. Dat doet zij bijvoorbeeld door elke school verantwoording over de onderwijskwaliteit af te laten leggen en iedere twee jaar een tevredenheidonderzoek onder ouders te organiseren.

SKOD kenmerkt zich als professionele organisatie met een platte organisatiestructuur, waarbij onderwijskwaliteit de rode draad vormt in het handelen. Bestuurlijke transparantie en een grote betrokkenheid met de ouders staan daarbij eveneens hoog in het vaandel.